Artistic Research

Anywhere from death to painted pink TVs.


Title:FINDING THE TIME AND PLACE TO SAY GOODBYE
Published: June 2022 on researchcatalogue.net

By visiting crematoria and graveyards I tried to break the taboo surrounding grief and death. What are the elements of design at these places that could provide comfort? What are the stereotypes about death culture that prevents us from fully accepting what happens to us when we die? The research is presented on the Research Catalogue site, but also available in PDF-format.

Let’s talk about death baby,
Let’s talk about you and me…” 

Research Catalogue Page

Title: FUCK. VOLGENS MIJ DOE IK FEMINISME VERKEERD.
Published: June 2020
BA thesis

Waarin ik me voorheen op de academie me keurig richtte op academisch onderbouwd en literair onderzoek, me bezighield met het van een afstand bekijken van voor-de-hand liggende kunstenaars in mijn interesseveld – feminisme in hedendaagse kunst – om uiteindelijk bij wijze van conclusie te eindigen met het werk dat ik naar aanleiding van dat onderzoek zelf had gemaakt, gooi ik dat nu allemaal overboord. Het researchdocument gaat niet lineair van proces naar resultaat. Ik integreer theoretisch onderzoek met de praktijk van mijn eigen leven en aan de hand van een reeks werken navigeer ik je door mijn onderzoek.

“Schaam ik me omdat ik door de geschiedenis heen altijd, zoals De Beauvoir het noemt: bij ‘de ander’ heb gehoord; de verliezende partij? In de schaduw toekijkend naar hoe het “winnende” geslacht: mannen, de geschiedenis schreven. Een geschiedenis waarin vrouwen de rol tot bijfiguur kregen toebedeelt en bijna nooit die van de hoofdpersoon”.

Madelief van de Beek, 2020