Anywhere from death to painted pink TVs.

Title: KOUD EN WIT EN BLEEK:
HOW TO PERCEIVE TIME IN TIMES OF GRIEF
Published: April 2023 and featured on museumtotzover.nl
MA thesis

In my thesis: ‘Koud en wit en bleek’, I explore the loss of time perception, experienced by those who are mourning a loved one: ‘How to perceive time in times of grief?’. I started interviewing acquaintances who lost a parent at a young age, and, experimented with placing a theatrical frame upon biographical stories of bereavement.

‘In de winter van 2022 verloor Madelief van de Beek haar moeder. In deze thesis staan persoonlijke gedachten die ze schreef naar aanleiding van dit verlies. Maar het is ook een literaire en filosofische zoektocht naar de beschrijving van verlies en rouw bij anderen. Van de Beek zoekt hierbij naar een gemeenschappelijke factor tussen de ervaringen van rouwenden en de werkwijze van een scenograaf. Op deze manier wil ze begrip creëren voor het gebruik van scenografische methodes die de potentie hebben om een perceptie van tijd te ontdekken bij degenen die rouwen. Rouw waarnemen met de methoden van een theater vormgever, door middel van design, helpt om de extreme emoties van het verlies in te kaderen'(museum Tot Zover, Funeraire Academie)

“I might only move during the dawn. I could for all that matter, be solely surrounded by vast darkness. But I cannot – and will never be able – to alter any dream. I cannot change the memories. I can only make them more meaningful’.

‘Koud en wit en bleek’ 2024

Title: FINDING THE TIME AND PLACE TO SAY GOODBYE
Published: June 2022 on researchcatalogue.net

By visiting crematoria and graveyards I tried to break the taboo surrounding grief and death. What are the elements of design at these places that could provide comfort? What are the stereotypes about death culture that prevents us from fully accepting what happens to us when we die? The research is presented on the Research Catalogue site, but also available in PDF-format.

“Let’s talk about death baby,
Let’s talk about you and me…” 

Research Catalogue Page

Title: FUCK. VOLGENS MIJ DOE IK FEMINISME VERKEERD.
Published: June 2020
BA thesis

Waarin ik me voorheen op de academie me keurig richtte op academisch onderbouwd en literair onderzoek, me bezighield met het van een afstand bekijken van voor-de-hand liggende kunstenaars in mijn interesseveld – feminisme in hedendaagse kunst – om uiteindelijk bij wijze van conclusie te eindigen met het werk dat ik naar aanleiding van dat onderzoek zelf had gemaakt, gooi ik dat nu allemaal overboord. Het researchdocument gaat niet lineair van proces naar resultaat. Ik integreer theoretisch onderzoek met de praktijk van mijn eigen leven en aan de hand van een reeks werken navigeer ik je door mijn onderzoek.

“Schaam ik me omdat ik door de geschiedenis heen altijd, zoals De Beauvoir het noemt: bij ‘de ander’ heb gehoord; de verliezende partij? In de schaduw toekijkend naar hoe het “winnende” geslacht: mannen, de geschiedenis schreven? Een geschiedenis waarin vrouwen de rol tot bijfiguur kregen toebedeelt en bijna nooit die van de hoofdpersoon”.

‘fuck. volgens mij doe ik feminisme verkeerd.’ 2020